Arkadiusz Borowski

  • product owner
  • projektant interakcji
  • analityka internetowa
  • wizualizacja danych